Rezultati pretraživanja

Dokumenti

Akcijski plan FLAG mreža, Godišnji program rada, poslovnik o radu Upravljačkog odbora FLAG mreže, vodiči preuzeti sa FARNET-ovih stranica...

Događanja

Događanja – kao na euribarstvu.hr na naslovnoj, a zatim kao na https://www.mrr.hr/dogadaji/

Članstvo

Članstvo u FLAG mreži je dobrovoljno, a prijave za članstvo u FLAG mreži mogu se podnijeti elektroničkim putem na obrascu dostupnom na mrežnim stranicama FLAG mreže.

Pravila privatnosti

Tko smo mi Adresa naše web-stranice je: http://flagmreza.hr. Koje osobne podatke prikupljamo i zašto Komentari Kada posjetitelji napišu komentar na web-stranici mi prikupljamo podatke prikazane u formi komentara, i također IP adresu posjetitelja kao i string korisničkog agenta preglednika kako lakše detektirali spam. Moguće je da je anonimiziran string kreiran iz vaše adrese e-pošte (koji […]

FLAG mreža

Nacionalna mreža lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu. FLAG mrežu čine Upravljački odbor FLAG mreže, članovi FLAG mreže i Jedinica za potporu FLAG mreži.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska