Novosti

Objavljen NOVI Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Mjera III.2/III.3. PROVEDBA LOKALNIH STRATEGIJA RAZVOJA U RIBARSTVU

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru prioriteta Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije«, u okviru mjere III.2. »Provedba strategija lokalnog razvoja – odabir lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo« i mjere III.3. »Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi (uključujući tekuće troškove i troškove vođenja)«, u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska