FLAG mreža

Nacionalna mreža lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreža)

FLAG mreža je uspostavljena i djeluje na temelju članka 78. stavka 1. točke b) i članka 92. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanjem izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014) i Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu („Narodne novine“, broj 16/16 i 116/16).

FLAG mreža predstavlja neformalno udruženje priznatih FLAG-ova te ostalih relevantnih dionika uključenih u provedbu CLLD-a u ribarstvenim područjima, uključujući lokalne aktere i korisnike te tijela uključena u provedbu s ciljem pružanja pomoći u provedbi mjera potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje  2014.-2020. s ciljem razmjene i pružanja informacija među lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu (FLAG-ovima), potpore suradnji među FLAG-ovima, promicanju, širenju i razmjeni primjera dobre prakse i poticanja lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

FLAG mrežu čine Upravljački odbor FLAG mreže, članovi FLAG mreže i Jedinica za potporu FLAG mreži.

Na temelju Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu, ministar je Rješenjem od 14. lipnja 2017. godine imenovao Upravljački odbor FLAG mreže, čime je FLAG mreža formalno započela s radom.

FLAG mreža trenutno broji 20 članova.

Perhaps you’re wondering if you could purchase essay online even if it’s an overwhelming writing an essay. All it takes is what you need and if you’re willing trade quality for. Many times, cheating is much more prevalent than you realize, and a survey by researchers at the University of Australia found that cheating rates are higher for international students. The study also revealed the prevalence of cheating when students were international than those that speak English as their first https://us.grademiners.com/plagiarism-checker native language. There are many safe solutions to this problem.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska