FLAG mreža

Nacionalna mreža lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu (FLAG mreža)

FLAG mreža je uspostavljena i djeluje na temelju članka 78. stavka 1. točke b) i članka 92. stavka 1. točke c) Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanjem izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 149 od 20. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 508/2014) i Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu („Narodne novine“, broj 16/16 i 116/16).

FLAG mreža predstavlja neformalno udruženje priznatih FLAG-ova te ostalih relevantnih dionika uključenih u provedbu CLLD-a u ribarstvenim područjima, uključujući lokalne aktere i korisnike te tijela uključena u provedbu s ciljem pružanja pomoći u provedbi mjera potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje  2014.-2020. s ciljem razmjene i pružanja informacija među lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu (FLAG-ovima), potpore suradnji među FLAG-ovima, promicanju, širenju i razmjeni primjera dobre prakse i poticanja lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice.

FLAG mrežu čine Upravljački odbor FLAG mreže, članovi FLAG mreže i Jedinica za potporu FLAG mreži.

Na temelju Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu, ministar je Rješenjem od 14. lipnja 2017. godine imenovao Upravljački odbor FLAG mreže, čime je FLAG mreža formalno započela s radom.

FLAG mreža trenutno broji 20 članova.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska