Članstvo

Članstvo u FLAG mreži

Članovi FLAG mreže mogu biti priznati FLAG-ovi, lokalne inicijative kojima je odobrena pripremna potpora u okviru Operativnog programa, tijela državne uprave, jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave, regionalne i lokalne razvojne agencije, obrazovne, znanstvene i stručne ustanove u području ribarstva, fizičke i pravne osobe iz područja ribarstva, udruge/zadruge/klasteri/komore vezane uz ribarstvo i ostali relevantni dionici uključeni u provedbu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u ribarstvenim područjima. Članstvo u mreži je dobrovoljno.

Prijave za članstvo u FLAG mreži podnose se elektroničkim putem na obrascu.

Ispunjeni obrazac za prijavu za članstvo u FLAG mreži pošaljite na adresu eufondovi.ribarstvo@mps.hr kako bi Jedinica za potporu FLAG mreži utvrdila prihvatljivost i potvrdila članstvo sukladno odredbama Pravilnika o nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva

Lokacija: Alexandera von Humboldta 4b, 10 000 Zagreb
Adresa za slanje pošte: Ulica grada Vukovara 78, 10000, Zagreb, Croatia
Telefon: (01) 6443 185
Fax: (01) 6443 200
E-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr

If you’re thinking of the cost of hiring someone to complete your paper There’s no reason to https://www.newsy-today.com/important-aspects-of-lead-generation-on-facebook-and-instagram/ be alone. There are many options through the Internet and you may be considering whether this is the best choice. It is quite common for students to find someone to help them with the writing. A lot of these companies may be unreliable. Here are some of the factors to be looking for when choosing a writing company. The first and most important thing is that the writing service must be reliable and trustworthy.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska