Dana 11. i 12. ožujka 2019. godine održan je sastanak/radionica za FLAG-ove u organizaciji Uprave ribarstva u suradnji s Jedinicom za podršku FARNET mreže ribarstvenih područja Europske unije i Europske komisije (DG MARE) gdje je lokalnim akcijskim skupinama u ribarstvu, osim prezentacija predstavnika Upravljačkog tijela, FARNET-a i DG MARE i primjera procedura iz drugih država članica Europske unije, omogućeno sudjelovanje kroz radne grupe u kojima su sudionici prolazili kroz cijeli proces prijave, odabira, odobrenja i isplate projekata na temelju primjera od strane FARNET-a.

Euribarstvo logo

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo, s ciljem obavještavanja relevantnih dionika i šire javnosti o mogućnostima korištenja sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te omogućavanja pravovremene pripreme i planiranja ulaganja i aktivnosti potencijalnih korisnika.

Napomena: indikativni godišnji plan objave natječaja sadrži popis mjera i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih dionika.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska