Rezultati pretraživanja

Objavljen letak FAMENET-a “Pokretanje Lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD-a) nakon 2020.”

Obavještavamo vas kako je na službenim stranicama Ureda za publikacije Europske unije objavljen letak pod nazivom “Pokretanje lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD-a) nakon 2020.”. Letak predstavlja vrlo koncizno objašnjenje koraka, koje je potrebno učiniti u novim područjima i u postojećim FLAG-ovima, UT i mrežama, a kako bi se pokrenuo CLLD u programskog razdoblju 2021.-2027. […]

Hrvatska kuhinja u EU kampanji za održivo ribarstvo “Taste the Ocean”

U kampanji pod nazivom Taste The Ocean, odnosno Okusi ocean, koju Europska komisija provodi drugu sezonu za redom, ove godine uključena je i hrvatska kuhinja. Kampanja promovira održivo ribarstvo i akvakulturu te pruža podršku ribarima i zaposlenima u akvakulturi koje je zatvaranje restorana egzistencijalno ugrozilo tijekom pandemije Covid-19. Devet uglednih europskih kuhara izradili su posebne […]

Objavljen NOVI Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji, način odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu u okviru prioriteta Europske unije »Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije«, u okviru mjere III.2. »Provedba strategija lokalnog razvoja – odabir lokalnih akcijskih skupina za ribarstvo« i mjere III.3. »Provedba strategija lokalnog razvoja.

Objavljen indikativni plan natječaja za 2019. godinu

Uprava ribarstva u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave natječaja u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

FLAGovi

Stranice o svakom FLAGu (14 komada) za period: 2017-2021 logo flaga naziv adresa, koje gradove i općine obuhvaća – slobodan opis (možda staviti na kartu) matična web stranica, email adresa telefon Ime i prezime voditelja Strategija – u kasnijoj fazi će nam dostaviti strategija u pdf izmjene strategija u pdf Poveznica na novosti o tom […]

VELA VRATA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu VELA VRATA, gradovi Cres, Mali Lošinj i Opatija, općine Mošćenička Draga i Lovran - Creskog statuta 15, 51557 Cres

TUNERA

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu TUNERA, gradovi Bakar, Crikvenica i Novi Vinodolski, općine Fužine, Kraljevica, Kostrena i Lokve - Kralja Tomislava 85 a, 51260 Crikvenica

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska