Flag
tunera-flag

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "TUNERA"

Karta područja
 • Voditeljica FLAG-a:
  Sanja Lerga
 • Adresa:
  Kralja Tomislava 85 a, 51 260 Crikvenica
 • Područje:
  gradovi Bakar, Crikvenica i Novi Vinodolski, općine Fužine, Kraljevica, Kostrena i Lokve
 • Web stranica:
 • Kontakt:
 • Prilozi:

Karta: Nacionalna mreža lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu

{
   "id": "newlandmark",
   "title": "New Landmark",
   "description": "Creating a new landmark is that easy!",
   "x": "0.0000",
   "y": "0.0000",
   ...
}

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Europska unija
Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Republika Hrvatska